دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آیدا عظیمی با عنوان «مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش-کرنش ماسه لای‌دار تحت بارگذاری استاتیکی»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آیدا عظیمی با عنوان «مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش-کرنش ماسه لای‌دار تحت بارگذاری استاتیکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آیدا عظیمی با عنوان «مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش-کرنش ماسه لای‌دار تحت بارگذاری استاتیکی» با راهنمایی دکتر مهدی اثنی‌عشری در 24/11/94 انجام شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم آیدا عظیمی با عنوان «مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش-کرنش ماسه لای‌دار تحت بارگذاری استاتیکی» با راهنمایی دکتر مهدی اثنی‌عشری در 24/11/94  انجام شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زر مراجعه نمایید:

 

آیدا عظیمی