دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم شیما کشاورزیان مقدم با عنوان «ارزیابی بهبود مشخصه‌های مکانیکی خاک‌های ماسه‌ای با اختلاط آهک و نانو‌رس»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم شیما کشاورزیان مقدم با عنوان «ارزیابی بهبود مشخصه‌های مکانیکی خاک‌های ماسه‌ای با اختلاط آهک و نانو‌رس»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم شیما کشاورزیان مقدم با عنوان «ارزیابی بهبود مشخصه‌های مکانیکی خاک‌های ماسه‌ای با اختلاط آهک و نانو‌رس» با راهنمایی دکتر مهدی اثنی عشری در روز یکشنبه 29 /6/94 سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم شیما کشاورزیان مقدم با عنوان «ارزیابی بهبود مشخصه‌های مکانیکی خاک‌های ماسه‌ای با اختلاط آهک و نانو‌رس» با راهنمایی دکتر مهدی اثنی عشری در روز یکشنبه 29 /6/94 سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

شیما کشاورزیان مقدم