دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم عارفه شالبافیان با عنوان «کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با رویکرد فازی»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم عارفه شالبافیان با عنوان «کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با رویکرد فازی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم عارفه شالبافیان با عنوان «کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با رویکرد فازی» بار اهنمایی دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان در زمان : ۱9/۱1/۹۴ ساعت 9 صبح و مکان: سمینار2 برق برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم عارفه شالبافیان با عنوان «کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با رویکرد فازی» بار اهنمایی دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان در زمان : ۱9/۱1/۹۴ ساعت 9 صبح و مکان: سمینار2 برق برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرماییدک

 

عارفه شالبافیان