دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فائزه اصلیان با عنوان "تأثیر ریزدانه بر تغییرات مدول برشی خاک ماسه¬ای ساحل بندر انزلی تحت تنش¬های تناوبی مختلف در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فائزه اصلیان با عنوان "تأثیر ریزدانه بر تغییرات مدول برشی خاک ماسه¬ای ساحل بندر انزلی تحت تنش¬های تناوبی مختلف در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فائزه اصلیان با عنوان "تأثیر ریزدانه بر تغییرات مدول برشی خاک ماسه¬ای ساحل بندر انزلی تحت تنش¬های تناوبی مختلف در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی" و با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در زمان: سه‌شنبه 28/11/1393 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ساعت 18 انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فائزه اصلیان با عنوان "تأثیر ریزدانه بر تغییرات مدول برشی خاک ماسه¬ای ساحل بندر انزلی تحت تنش های تناوبی مختلف در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی" و با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در زمان: سه‌شنبه 28/11/1393 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ساعت 18 انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


فائزه اصلیان