دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فرنوش امام با عنوان "پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فرنوش امام با عنوان "پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فرنوش امام با عنوان "پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی" با راهنمایی دکتر شهاب کاظمی در زمان: سه شنبه 5/12/93 ساعت 11 و مکان: سمینار مواد دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فرنوش امام با عنوان "پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی" با راهنمایی دکتر شهاب کاظمی در زمان: سه شنبه 5/12/93 ساعت 11 و مکان: سمینار مواد دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


فرنوش امام