دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آتنا شیرشکار با عنوان «بررسی تأثیر دمای زیاد در طول گیرش بر روند کسب مقاومت و ظرفیت جذب آب بتن»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آتنا شیرشکار با عنوان «بررسی تأثیر دمای زیاد در طول گیرش بر روند کسب مقاومت و ظرفیت جذب آب بتن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آتنا شیرشکار با عنوان «بررسی تأثیر دمای زیاد در طول گیرش بر روند کسب مقاومت و ظرفیت جذب آب بتن» با راهنمایی دکتر محمود نیلی در زمان: 4/11/1394 ساعت 10 و مکان: سمینار 2 عمران برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آتنا شیرشکار با عنوان «بررسی تأثیر دمای زیاد در طول گیرش بر روند کسب مقاومت و ظرفیت جذب آب بتن» با راهنمایی دکتر محمود نیلی در زمان: 4/11/1394 ساعت 10 و مکان: سمینار 2 عمران برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

آتنا شیرشکار