دفاع آقای ابوالفضل فرجی از پایان نامه با عنوان "ارائه مدل آنالیز دو مرحله­ای مکان­یابی چند تسهیلاتی با رویکرد هزینه کل و ماکزیمم پوشش با استفاده از شبکه ­های بیزین"

دفاع آقای ابوالفضل فرجی از پایان نامه با عنوان "ارائه مدل آنالیز دو مرحله­ای مکان­یابی چند تسهیلاتی با رویکرد هزینه کل و ماکزیمم پوشش با استفاده از شبکه ­های بیزین"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای ابوالفضل فرجی از پایان نامه با عنوان "ارائه مدل آنالیز دو مرحله­ای مکان­یابی چند تسهیلاتی با رویکرد هزینه کل و ماکزیمم پوشش با استفاده از شبکه ­های بیزین" با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی انجام شد.

دفاع آقای ابوالفضل فرجی از پایان نامه با عنوان "ارائه مدل آنالیز دو مرحله­ای مکان­یابی چند تسهیلاتی با رویکرد هزینه کل و ماکزیمم پوشش با استفاده از شبکه ­های بیزین" با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی انجام شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید:


ابوالفضل فرجی