دفاع اقای آرش نعیمی آبکناری از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "مقایسه نتایج آنالیز ارتعاشات تجربی و المان محدود ورق های ساندویچی موج دار ترک دار و بهینه سازی هندسی ورق ها "

دفاع اقای آرش نعیمی آبکناری از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "مقایسه نتایج آنالیز ارتعاشات تجربی و المان محدود ورق های ساندویچی موج دار ترک دار و بهینه سازی هندسی ورق ها "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع اقای آرش نعیمی آبکناری از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "مقایسه نتایج آنالیز ارتعاشات تجربی و المان محدود ورق های ساندویچی موج دار ترک دار و بهینه سازی هندسی ورق ها " با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در زمان: 28 بهمن 1393 ساعت 16 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع اقای آرش نعیمی آبکناری از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "مقایسه نتایج آنالیز ارتعاشات تجربی و المان محدود ورق های ساندویچی موج دار ترک دار و بهینه سازی هندسی ورق ها " با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در زمان: 28 بهمن 1393 ساعت 16 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


آرش نعیمی آبکناری