دفاع آقای آرمان منتظریان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند»

دفاع آقای آرمان منتظریان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای آرمان منتظریان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند» با راهنمایی دکتر محمود نیلی در مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و زمان : 05/04/95 ساعت 18 انجام خواهد شد.

دفاع آقای آرمان منتظریان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند» با راهنمایی دکتر محمود نیلی در مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و زمان : 05/04/95 ساعت 18 انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

آرمان منتظریان