دفاع آقای امیر علی نظری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «در مدار قرار دادن واحد‌های تولیدی و تعیین میزان ذخیره‌سازی انرژی در یک ریز‌شبکه با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی فراابتکاری»

دفاع آقای امیر علی نظری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «در مدار قرار دادن واحد‌های تولیدی و تعیین میزان ذخیره‌سازی انرژی در یک ریز‌شبکه با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی فراابتکاری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای امیر علی نظری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «در مدار قرار دادن واحد‌های تولیدی و تعیین میزان ذخیره¬سازی انرژی در یک ریز¬شبکه با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی فراابتکاری» و با رهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: شنبه 13/10/1393 مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد.

دفاع آقای امیر علی نظری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «در مدار قرار دادن واحد‌های تولیدی و تعیین میزان ذخیره¬سازی انرژی در یک ریز¬شبکه با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی فراابتکاری» و با رهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: شنبه 13/10/1393 مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

امیر علی نظری