دفاع اقای امین بهرامی از پایان نامه با عنوان «بهبود عملکرد دنبال‌کننده‌ی ماکزیمم توان سیستم فتوولتاییک در شرایط سایه»

دفاع اقای امین بهرامی از پایان نامه با عنوان «بهبود عملکرد دنبال‌کننده‌ی ماکزیمم توان سیستم فتوولتاییک در شرایط سایه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع اقای امین بهرامی از پایان نامه با عنوان «بهبود عملکرد دنبال‌کننده‌ی ماکزیمم توان سیستم فتوولتاییک در شرایط سایه» به راهنمایی دکتر سید محمدرضا طوسی در زمان: 18شهریور 1393 ساعت 11 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزرا خواهد شد.

دفاع اقای امین بهرامی از پایان نامه با عنوان «بهبود عملکرد دنبال‌کننده‌ی ماکزیمم توان سیستم فتوولتاییک در شرایط سایه» به راهنمایی دکتر سید محمدرضا طوسی در زمان: 18شهریور 1393 ساعت 11 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزرا خواهد شد.
جهت مطالعه چکیده پایان نامه به لینک زیر مراجعه فرمائید.

امین بهرامی