دفاع آقای امین فرهپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی ابهینه سامواد مضاف با متاکائولین در خاک ماسه ای تزریق شده با دوغاب سیمان"

دفاع آقای امین فرهپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی ابهینه سامواد مضاف با متاکائولین در خاک ماسه ای تزریق شده با دوغاب سیمان"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای امین فرهپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی ابهینه سامواد مضاف با متاکائولین در خاک ماسه ای تزریق شده با دوغاب سیمان" با راهنمایی دکتر محمد ملکی در چهارشنبه 29/11/93 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.

دفاع آقای امین فرهپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی ابهینه سامواد مضاف با متاکائولین در خاک ماسه ای تزریق شده با دوغاب سیمان" با راهنمایی دکتر محمد ملکی در چهارشنبه 29/11/93 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید:


محمد امین فرهپور