دفاع آقای حسام نجاری از پایان نامه با عنوان «فعال سازی سرباره کوره‌های آهن‌گدازی کارخانه فولاد اصفهان با قلیایی‌ها و عمل‌آوری در دمای زیاد»

دفاع آقای حسام نجاری از پایان نامه با عنوان «فعال سازی سرباره کوره‌های آهن‌گدازی کارخانه فولاد اصفهان با قلیایی‌ها و عمل‌آوری در دمای زیاد»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای حسام نجاری از پایان نامه با عنوان «فعال سازی سرباره کوره‌های آهن‌گدازی کارخانه فولاد اصفهان با قلیایی‌ها و عمل‌آوری در دمای زیاد» به راهنمایی دکتر محمود نیلی در مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و زمان:چهارشنبه26/6/1393ساعت 17:30 انجام خواهد شد.

دفاع آقای حسام نجاری از پایان نامه با عنوان «فعال سازی سرباره کوره‌های آهن‌گدازی کارخانه فولاد اصفهان با قلیایی‌ها و عمل‌آوری در دمای زیاد» به راهنمایی دکتر محمود نیلی در مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و زمان:چهارشنبه26/6/1393ساعت 17:30 انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زری مراجعه نمائید:


حسام نجاری