دفاع آقای حسین امیری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم‌های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ¬گویی بار و میزان آلودگی»

دفاع آقای حسین امیری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم‌های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ¬گویی بار و میزان آلودگی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای حسین امیری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم‌های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ¬گویی بار و میزان آلودگی» و با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی و علی دیهیمی در زمان شنبه 19 دی 1394، ساعت12 و مکان در آمفی تائتر دانشکده برگزار خواهد شد.

دفاع آقای حسین امیری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم‌های قدرت با در نظر گرفتن  پاسخ¬گویی بار و میزان آلودگی» و با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی و علی دیهیمی در زمان شنبه 19 دی 1394، ساعت12 و مکان در آمفی تائتر دانشکده برگزار خواهد شد. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نماییدک

 

حسین امیری