دفاع آقای دکتر حمیدرضا دزفولیان عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع از رساله دکتری

دفاع آقای دکتر حمیدرضا دزفولیان عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر حمیدرضا دزفولیان عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع از رساله دکتری خود تحت عنوان «طراحی مدل تبادل دانش در خوشه‌های صنعتی با رویکرد کمی» با موفقیت دفاع نمودند.

جناب آقای دکتر حمیدرضا دزفولیان عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع از رساله دکتری خود تحت عنوان «طراحی مدل تبادل دانش در خوشه‌های صنعتی با رویکرد کمی» با موفقیت دفاع نمودند. دانشکده مهندسی ضمن عرض تبریک به نامبرده از خداوند متعال توفیق روزافزون برای ایشان مسئلت می‌نماید.