دفاع آقای رضا نادری قمی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تحلیل خستگی و گسیختگی در میله¬کششی سیستم فرمان خودرو پژو 405"

دفاع آقای رضا نادری قمی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تحلیل خستگی و گسیختگی در میله¬کششی سیستم فرمان خودرو پژو 405"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای رضا نادری قمی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تحلیل خستگی و گسیختگی در میله¬کششی سیستم فرمان خودرو پژو 405" و با راهنمایی آقای دکتر فدایی در زمان : یکشنبه 26 بهمن 1393 ساعت 18 و مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع آقای رضا نادری قمی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تحلیل خستگی و گسیختگی در میله¬کششی سیستم فرمان خودرو پژو 405" و با راهنمایی آقای دکتر فدایی در زمان : یکشنبه 26 بهمن 1393 ساعت 18 و مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

رضا نادری قمی