دفاع آقای سامان کاوری زاده از پایان نامه با عنوان "تاثیر به‌کارگیری سرباره فولاد به‌عنوان سنگدانه و دو نوع الیاف در مشخصههای مکانیکی آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) و مقایسه آن با بتن آسفالتی گرم (HMA)"

دفاع آقای سامان کاوری زاده از پایان نامه با عنوان "تاثیر به‌کارگیری سرباره فولاد به‌عنوان سنگدانه و دو نوع الیاف در مشخصههای مکانیکی آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) و مقایسه آن با بتن آسفالتی گرم (HMA)"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای سامان کاوری زاده از پایان نامه با عنوان "تاثیر به‌کارگیری سرباره فولاد به‌عنوان سنگدانه و دو نوع الیاف در مشخصههای مکانیکی آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) و مقایسه آن با بتن آسفالتی گرم (HMA)" و با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز سه شنبه 7/11/93 در سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد.

دفاع آقای سامان کاوری زاده از پایان نامه با عنوان "تاثیر به‌کارگیری سرباره فولاد به‌عنوان سنگدانه و دو نوع الیاف در مشخصههای مکانیکی آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) و مقایسه آن با بتن آسفالتی گرم (HMA)" و با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز سه شنبه 7/11/93 در سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

سامان کاوری زاده