دفاع آقای سید علیرضا قریشی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و بهبود کنترلر مد لغزشی برای ربات دو درجه آزادی سری با استفاده از روش هوشمند مبتنی بر شبکه‌های عصبی کوانتومی»

دفاع آقای سید علیرضا قریشی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و بهبود کنترلر مد لغزشی برای ربات دو درجه آزادی سری با استفاده از روش هوشمند مبتنی بر شبکه‌های عصبی کوانتومی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای سید علیرضا قریشی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و بهبود کنترلر مد لغزشی برای ربات دو درجه آزادی سری با استفاده از روش هوشمند مبتنی بر شبکه‌های عصبی کوانتومی» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌ فر در زمان:28/6/1394 ساعت: 12 الی 13 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده فنی برگزار خواهد شد.

دفاع آقای سید علیرضا قریشی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و بهبود کنترلر مد لغزشی برای ربات دو درجه آزادی سری با استفاده از روش هوشمند مبتنی بر شبکه‌های عصبی کوانتومی» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌ فر در زمان:28/6/1394 ساعت: 12 الی 13 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده فنی برگزار شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

سید علیرضا قریشی