دفاع آقای صادق پوربهار از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل غیر خطی اتصالات گوشه تیر-ستون بتن مسلح دارای نقص لرزه¬ای به روش اجزای محدود»

دفاع آقای صادق پوربهار از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل غیر خطی اتصالات گوشه تیر-ستون بتن مسلح دارای نقص لرزه¬ای به روش اجزای محدود»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای صادق پوربهار از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل غیر خطی اتصالات گوشه تیر-ستون بتن مسلح دارای نقص لرزه¬ای به روش اجزای محدود» و با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در تاریخ: 30/6/94 ساعت 12 مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع آقای صادق پوربهار از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل غیر خطی اتصالات گوشه تیر-ستون بتن مسلح دارای نقص لرزه¬ای به روش اجزای محدود» و با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در تاریخ: 30/6/94 ساعت 12 مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

صادق پوربهار