دفاع آقای عدنان خلفی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تحلیل ارتعاشات رشته‌ی حفاری تحت تحریک نیروهای ناشی از برخورد مته و سازند

دفاع آقای عدنان خلفی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تحلیل ارتعاشات رشته‌ی حفاری تحت تحریک نیروهای ناشی از برخورد مته و سازند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای عدنان خلفی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تحلیل ارتعاشات رشته‌ی حفاری تحت تحریک نیروهای ناشی از برخورد مته و سازند به راهنمایی استاد محترم جنای آقای دکتر علیرضا شوشتری در 14/4/ 93 ساعت 10صبح ومکان سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.

دفاع آقای عدنان خلفی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تحلیل ارتعاشات رشته‌ی حفاری تحت تحریک نیروهای ناشی از برخورد مته و سازند به راهنمایی استاد محترم جنای آقای دکتر علیرضا شوشتری در 14/4/ 93 ساعت 10صبح ومکان سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیلک نمائید:
عدنان خلفی