دفاع آقای عرفان متینی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی آزمایشگاهی رفتار شمع تحت کشش در زاویه‌های مختلف در خاک ماسه‌ای"

دفاع آقای عرفان متینی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی آزمایشگاهی رفتار شمع تحت کشش در زاویه‌های مختلف در خاک ماسه‌ای"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای عرفان متینی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی آزمایشگاهی رفتار شمع تحت کشش در زاویه‌های مختلف در خاک ماسه‌ای" با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در زمان: سه‌شنبه 21/11/1393 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ساعت 6 بعد از ظهر انجام خواهد شد.

دفاع آقای عرفان متینی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی آزمایشگاهی رفتار شمع تحت کشش در زاویه‌های مختلف در خاک ماسه‌ای" با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در زمان: سه‌شنبه 21/11/1393 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ساعت 6 بعد از ظهر انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

عرفان متینی