دفاع آقای علیرضا لیطیفی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح شده با الیاف نخ¬تایر با استفاده از آزمایش »

دفاع آقای علیرضا لیطیفی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح شده با الیاف نخ¬تایر با استفاده از آزمایش »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای علیرضا لیطیفی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح شده با الیاف نخ¬تایر با استفاده از آزمایش » و با راهنمایی دکترمهدی اثنی عشری در زمان:چهارشنبه 30/07/93 ساعت 16:30 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده انجام خواهد شد.

دفاع آقای علیرضا لیطیفی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح شده با الیاف نخ¬تایر با استفاده از آزمایش » و با راهنمایی دکترمهدی اثنی عشری در زمان:چهارشنبه 30/07/93 ساعت 16:30 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده انجام خواهد شد. برای مطالعه چکیده به لینک زیر مراجعه نمایید:

علیرضا لطیفی