دفاع آقای فرزاد فریبا از پایان نامه دکتری با عنوان "ارائه روش های نوین برای اصلاح منحنی های تنش و کرنش "

دفاع آقای فرزاد فریبا از پایان نامه دکتری با عنوان "ارائه روش های نوین برای اصلاح منحنی های تنش و کرنش "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای فرزاد فریبا از پایان نامه دکتری با عنوان "ارائه روش های نوین برای اصلاح منحنی های تنش و کرنش " با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در مورخ یکشنبه 21/10/93 ساعت 11 صبح انجام شد.

دفاع آقای فرزاد فریبا از پایان نامه دکتری با عنوان "ارائه روش های نوین برای اصلاح منحنی های تنش و کرنش " با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در مورخ یکشنبه 21/10/93 ساعت 11 صبح انجام شد. دانشکده مهندسی به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان را دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایی:

فرزاد فریبا