دفاع آقای محسن موذن از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه روشی ترکیبی جهت مسیریابی هواپیماهای بی¬سرنشین (پهباد) در فضای سه¬بعدی ناشناخته»

دفاع آقای محسن موذن از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه روشی ترکیبی جهت مسیریابی هواپیماهای بی¬سرنشین (پهباد) در فضای سه¬بعدی ناشناخته»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای محسن موذن از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه روشی ترکیبی جهت مسیریابی هواپیماهای بی¬سرنشین (پهباد) در فضای سه¬بعدی ناشناخته» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در زمان: یکشنبه 6/7/93 ساعت 13:30 و مکان: کلاس 10 دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع آقای محسن موذن از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه روشی ترکیبی جهت مسیریابی هواپیماهای بی¬سرنشین (پهباد) در فضای سه¬بعدی ناشناخته» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در زمان: یکشنبه 6/7/93 ساعت 13:30 و مکان: کلاس 10 دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت مطالعه چکیده روی لینک زیر کلیک نمائید:

محسن مؤذن