دفاع آقای مسعود محرمخانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "طراحی بهینه¬ی SMES و SFCL جهت پایداری گذرا و کنترل فرکانس بار سیستم قدرت"

دفاع آقای مسعود محرمخانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "طراحی بهینه¬ی SMES و SFCL جهت پایداری گذرا و کنترل فرکانس بار سیستم قدرت"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای مسعود محرمخانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "طراحی بهینه¬ی SMES و SFCL جهت پایداری گذرا و کنترل فرکانس بار سیستم قدرت" با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: شنبه 13/4/1394 ساعت:17:00 و مکان: آمفی تئاتر انجام خواهد شد.

دفاع آقای مسعود محرمخانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "طراحی بهینه¬ی SMES  و SFCL جهت پایداری گذرا و کنترل فرکانس بار سیستم قدرت" با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: شنبه 13/4/1394 ساعت:17:00 و مکان: آمفی تئاتر انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


مسعود محرمخانی