دفاع آقای مسعود نظری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "حل ترکیبی مسئله توزیع توان مبتنی بر میزان آلایندگی در ریزشبکه و پیکربندی مجدد شبکه توزیع با استفاده از یک روش بهینه¬سازی بهبود‌یافته"

دفاع آقای مسعود نظری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "حل ترکیبی مسئله توزیع توان مبتنی بر میزان آلایندگی در ریزشبکه و پیکربندی مجدد شبکه توزیع با استفاده از یک روش بهینه¬سازی بهبود‌یافته"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای مسعود نظری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "حل ترکیبی مسئله توزیع توان مبتنی بر میزان آلایندگی در ریزشبکه و پیکربندی مجدد شبکه توزیع با استفاده از یک روش بهینه‌سازی بهبود‌یافته" به راهنمایی دکتر علی دیهیمی در 10/7 در آمفی تاتر دانشکده انجام خواهد شد.

دفاع آقای مسعود نظری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "حل ترکیبی مسئله توزیع توان مبتنی بر میزان آلایندگی در ریزشبکه و پیکربندی مجدد شبکه توزیع با استفاده از یک روش بهینه‌سازی بهبود‌یافته" به راهنمایی دکتر علی دیهیمی در 10/7 در آمفی تاتر دانشکده انجام خواهد شد.

جهت کسل اطلاعات بیشتر به لینک زری مراجعه نمائید:

مسعود نظری