دفاع آقای مصطفی بحری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "اثر خواص مکانیکی بر چقرمگی شکست در مود ترکیبی اول و دوم"

دفاع آقای مصطفی بحری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "اثر خواص مکانیکی بر چقرمگی شکست در مود ترکیبی اول و دوم"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای مصطفی بحری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "اثر خواص مکانیکی بر چقرمگی شکست در مود ترکیبی اول و دوم" با راهنمایی دکتر رحمن سیفی در زمان: سه‌شنبه 23 تیر 94 ، ساعت 11و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع آقای مصطفی بحری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "اثر خواص مکانیکی بر چقرمگی شکست در مود ترکیبی اول و دوم" با راهنمایی دکتر رحمن سیفی در زمان: سه‌شنبه 23 تیر 94 ، ساعت  11و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


مصطفی بحری