دفاع آقای مصطفی رسولی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تاثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جداکننده در مبدل حرارتی دو راهه در حالت شار ثابتـ»

دفاع آقای مصطفی رسولی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تاثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جداکننده در مبدل حرارتی دو راهه در حالت شار ثابتـ»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای مصطفی رسولی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تاثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جداکننده در مبدل حرارتی دو راهه در حالت شار ثابتـ» با راهنمایی دکتر امیره نوربخش و دکتر محمد سعید عقیقی در تاریخ 14/6/94 در محل سمینار 3 ساعت 10 برگزار خواهد شد.

دفاع آقای مصطفی رسولی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تاثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جداکننده در مبدل حرارتی دو راهه در حالت شار ثابتـ» با راهنمایی دکتر امیره نوربخش و دکتر محمد سعید عقیقی در تاریخ 14/6/94 در محل سمینار 3 ساعت 10 برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مصطفی رسولی