دفاع آقای ناصر سعادت بصیر از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بهبود روش های ردیابی حداکثر توان بدون نیاز به مدل در پنل های فوتوولتائیک

دفاع آقای ناصر سعادت بصیر از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بهبود روش های ردیابی حداکثر توان بدون نیاز به مدل در پنل های فوتوولتائیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای ناصر سعادت بصیر از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بهبود روش های ردیابی حداکثر توان بدون نیاز به مدل در پنل های فوتوولتائیک در زمان یکشنبه 9/6/1393 ساعت 11 و مکان آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع آقای ناصر سعادت بصیر از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بهبود روش های ردیابی حداکثر توان بدون نیاز به مدل در پنل های فوتوولتائیک در زمان یکشنبه 9/6/1393 ساعت 11 و مکان آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:
ناصر سعادت بصیر