دفاع آقای هادی حنیف نژاد از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل مقاومت کششی و رشد ترک خستگی در اتصالات پیچی تحت گشتاورهای مختلف محکم کردن»

دفاع آقای هادی حنیف نژاد از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل مقاومت کششی و رشد ترک خستگی در اتصالات پیچی تحت گشتاورهای مختلف محکم کردن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای هادی حنیف نژاد از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مقاومت کششی و رشد ترک خستگی در اتصالات پیچی تحت گشتاورهای مختلف محکم کردن» و با راهنمایی اساتید محترم آقایان دکتر علی علوی نیا و دکتر رحمن سیفی در شنبه-21/4/93 ساعت:8:30 واقع در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع آقای هادی حنیف نژاد از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مقاومت کششی و رشد ترک خستگی در اتصالات پیچی تحت گشتاورهای مختلف محکم کردن» و با راهنمایی اساتید محترم آقایان دکتر علی علوی نیا و دکتر رحمن سیفی در شنبه-21/4/93 ساعت:8:30 واقع در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.
هادی حنیف نژاد