دفاع آقای پژمان بیات از پروژه کارشناسی ارشد با عنوان «بهینهسازی مصرف انرژی در خودروهای الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب»

دفاع آقای پژمان بیات از پروژه کارشناسی ارشد با عنوان «بهینهسازی مصرف انرژی در خودروهای الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای پژمان بیات از پروژه کارشناسی ارشد با عنوان «بهینهسازی مصرف انرژی در خودروهای الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب» و با راهنمایی دکتر محمدرضا طوسی و دکتر علیرضا حاتمی در زمان: شنبه 14/6/1394 ساعت:9 و مکان: آمفی تئاتر انجام خواهد شد.

دفاع آقای پژمان بیات از پروژه کارشناسی ارشد با عنوان «بهینهسازی مصرف انرژی در خودروهای الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب» و با راهنمایی دکتر محمدرضا طوسی و دکتر علیرضا حاتمی در زمان: شنبه 14/6/1394 ساعت:9 و مکان: آمفی تئاتر انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه رزومه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

پژمان بیات