دفاع آقای پیمان زارعی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه تجربی رفتار ویسکوپلاستیک مخلوط آسفالت مورد استفاده در شهر همدان»

دفاع آقای پیمان زارعی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه تجربی رفتار ویسکوپلاستیک مخلوط آسفالت مورد استفاده در شهر همدان»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای پیمان زارعی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه تجربی رفتار ویسکوپلاستیک مخلوط آسفالت مورد استفاده در شهر همدان» با راهنمایی دکتز محمد ملکی در زمان: سه شنبه 1 دی ماه 94 ، ساعت 18 تا 20 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع آقای پیمان زارعی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه تجربی رفتار ویسکوپلاستیک مخلوط آسفالت مورد استفاده در شهر همدان» با راهنمایی دکتز محمد ملکی در زمان: سه شنبه 1 دی ماه 94 ، ساعت 18 تا 20 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

پیمان زارعی