دفاع آقای یونس سلگی از پایان نامه با عنوان «طراحی کنترل کننده¬ی مبتنی بر شبکه¬های عصبی فازی- موجک برای سیستم¬های دور عملیات»

دفاع آقای یونس سلگی از پایان نامه با عنوان «طراحی کنترل کننده¬ی مبتنی بر شبکه¬های عصبی فازی- موجک برای سیستم¬های دور عملیات»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای یونس سلگی از پایان نامه با عنوان «طراحی کنترل کننده¬ی مبتنی بر شبکه¬های عصبی فازی- موجک برای سیستم¬های دور عملیات» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر و در زمان: یکشنبه 30/6/1393 و مکان: سمینار 2 برق انجام خواهد شد.

دفاع آقای یونس سلگی از پایان نامه با عنوان «طراحی کنترل کننده¬ی مبتنی بر شبکه¬های عصبی فازی- موجک برای سیستم¬های دور عملیات» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر و در زمان: یکشنبه 30/6/1393 و مکان: سمینار 2 برق انجام خواهد شد. جهت مطالعه چکیده و رزومه به لینک زیر مراجعه نمائید:

یونس سلگی