دفاع اولین دانشجوی دکتری صنایع دانشکده مهندسی از پایان نامه

دفاع اولین دانشجوی دکتری صنایع دانشکده مهندسی از پایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

خانم مهندس پروانه سموئی دانشجوی فعال رشته صنایع در تاریخ 27 دیماه از پایان‌نامه خود دفاع خواهد کرد و به عنوان اولین دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع دانشگاه، فارغ التحصیل خواهد شد. دانشگاه به گروه صنایع و استاد راهنمای ایشان، آقای دکتر پرویز فتاحی و همچنین مهندس سموئی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت بیشتر را برای ایشان دارد.

خانم مهندس پروانه سموئی دانشجوی فعال رشته صنایع در تاریخ 27 دیماه از پایان‌نامه خود دفاع خواهد کرد و به عنوان اولین دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع دانشگاه، فارغ التحصیل خواهد شد. دانشگاه به گروه صنایع و استاد راهنمای ایشان، آقای دکتر پرویز فتاحی و همچنین مهندس سموئی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت بیشتر را برای ایشان دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

پروانه سمویی