دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری آقای رضا هاشمی حمید عنوان «ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در دیواره آتش با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی»

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری آقای رضا هاشمی حمید عنوان «ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در دیواره آتش با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری آقای رضا هاشمی حمید عنوان «ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در دیواره آتش با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی»

گروه مهندسی کامپیوتر  

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری

عنوان : ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در دیواره آتش با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی

استاد راهنما : دکتر یونس سیفی

ارائه دهنده : رضا هاشمی حمید

تاریخ دفاع : 23/04/1397

مکان : دانشکده فنی مهندسی