دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای امین رضایی مهر با عنوان «تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی(رایلی-بنارد) در نانوسیالات ویسکوپلاستیک (مدل هرشل بلکلی)»

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای امین رضایی مهر با عنوان «تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی(رایلی-بنارد) در نانوسیالات ویسکوپلاستیک (مدل هرشل بلکلی)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای امین رضایی مهر با عنوان «تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی(رایلی-بنارد) در نانوسیالات ویسکوپلاستیک (مدل هرشل بلکلی)»

گروه مهندسی  مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی(رایلی-بنارد) در نانوسیالات ویسکوپلاستیک
(مدل هرشل بلکلی)

استاد راهنما: دکتر محمد سعید عقیقی

ارائه دهنده‌: امین رضایی مهر

زمان: سه شنبه  19/04/1397  ساعت 11:30

مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک