دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای سیدعیسی مینویی با عنوان «توربین‌های بادی و راهکارهای افزایش راندمان آن‌ها»

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای سیدعیسی مینویی با عنوان «توربین‌های بادی و راهکارهای افزایش راندمان آن‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای سیدعیسی مینویی با عنوان «توربین‌های بادی و راهکارهای افزایش راندمان آن‌ها»

گروه مهندسی  مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: توربین‌های بادی و راهکارهای افزایش راندمان آن‌ها

استاد راهنما: دکتر گودرزی

ارائه دهنده‌: سیدعیسی مینویی

زمان: چهارشنبه 20/04/1397  ساعت 11:30

مکان: سمینار 1 مکانیک