دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای ولی مرادیان عنوان «اثر دیواره‌ی دما ثابت بر روی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد حول یک استوانه افقی اثرات گرمایش لایه مرزی بر ضرایب آیرودینامیکی یک ایرفویل»

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای ولی مرادیان عنوان «اثر دیواره‌ی دما ثابت بر روی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد حول یک استوانه افقی اثرات گرمایش لایه مرزی بر ضرایب آیرودینامیکی یک ایرفویل»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای ولی مرادیان عنوان «اثر دیواره‌ی دما ثابت بر روی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد حول یک استوانه افقی اثرات گرمایش لایه مرزی بر ضرایب آیرودینامیکی یک ایرفویل»

گروه مهندسی  مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: اثر دیواره‌ی دما ثابت بر روی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد حول یک استوانه افقی
اثرات گرمایش لایه مرزی بر ضرایب آیرودینامیکی یک ایرفویل

استاد راهنما: دکتر نوربخش

ارائه دهنده‌: ولی مرادیان

تاریخ دفاع: شنبه 23/04/1397  ساعت 12

مکان: سمینار 3 دپارتمان مکانیک