دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک با عنوان «بررسی هیدروژل ها و خواص مکانیکی آن ها» آفای امیر قاسمخانی

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک با عنوان «بررسی هیدروژل ها و خواص مکانیکی آن ها» آفای امیر قاسمخانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک با عنوان «بررسی هیدروژل ها و خواص مکانیکی آن ها» آفای امیر قاسمخانی

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان:  بررسی هیدروژل ها و خواص مکانیکی آن ها 

استاد راهنما: دکتر هاشم مظاهری 

ارائه دهنده‌: امیر قاسمخانی

سه شنبه  19/04/1397  ساعت 10

مکان: سمینار 2  گروه مکانیک