دفاع برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی –اجتماعی با عنوان: ارائه الگوریتم برای زمانبندی چندکارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیرمرتبط با درنظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی نگارش: سارا کامران

دفاع برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی –اجتماعی با عنوان: ارائه الگوریتم برای زمانبندی چندکارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیرمرتبط با درنظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی نگارش: سارا کامران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی –اجتماعی با عنوان: ارائه الگوریتم برای زمانبندی چندکارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیرمرتبط با درنظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی نگارش: سارا کامران با راهنمایی آقای دکتر جواد بهنامیان در روز شنبه 31 شهریور ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار میگردد علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. سارا کامران

دفاع برای پایان‌نامه  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی –اجتماعی با عنوان: ارائه الگوریتم برای زمانبندی چندکارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیرمرتبط با درنظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی نگارش: سارا کامران با راهنمایی آقای دکتر جواد بهنامیان در روز شنبه 31 شهریور ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار میگردد علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

سارا کامران