دفاع خانم روناک محمدی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه یک روش فراابتکاری برای مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا»

دفاع خانم روناک محمدی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه یک روش فراابتکاری برای مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع خانم روناک محمدی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه یک روش فراابتکاری برای مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در زمان: یکشنبه، 10 آبان 1394 ساعت: و 15 مکان: کلاس 10 انجام خواهد شد.

دفاع خانم روناک محمدی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه یک روش فراابتکاری برای مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در زمان: یکشنبه، 10 آبان 1394 ساعت:  و 15 مکان: کلاس 10 انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

روناک محمدی