دفاع خانم زکیه کاظمی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه سرعت متوسط در عمق و تنشی برشی بستر در رودخانه با استفاده از روش SKM»

دفاع خانم زکیه کاظمی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه سرعت متوسط در عمق و تنشی برشی بستر در رودخانه با استفاده از روش SKM»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع خانم زکیه کاظمی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه سرعت متوسط در عمق و تنشی برشی بستر در رودخانه با استفاده از روش SKM» با راهنمایی دکتر بهرام رضایی در روز 7/7/95 ساعت 16 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.

دفاع خانم زکیه کاظمی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه سرعت متوسط در عمق و تنشی برشی بستر در رودخانه با استفاده از روش SKM» با راهنمایی دکتر بهرام رضایی در روز 7/7/95 ساعت 16 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

زکیه کاظمی