دفاع خانم سحر جانجانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه الگوریتمی برای مسائل مکانیابی-مسیریابی تحت شرایط عدم قطعیت»

دفاع خانم سحر جانجانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه الگوریتمی برای مسائل مکانیابی-مسیریابی تحت شرایط عدم قطعیت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع خانم سحر جانجانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه الگوریتمی برای مسائل مکانیابی-مسیریابی تحت شرایط عدم قطعیت» و با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در زمان: یکشنبه 30شهریور93 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع خانم سحر جانجانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه الگوریتمی برای مسائل مکانیابی-مسیریابی تحت شرایط عدم قطعیت» و با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در زمان: یکشنبه 30شهریور93 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

سحر جانجانی