دفاع خانم سپیده زارعی از پایان نامه با عنوان "روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های اکتشافی"

دفاع خانم سپیده زارعی از پایان نامه با عنوان "روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های اکتشافی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع خانم سپیده زارعی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های اکتشافی" با راهنمایی دکتر محمد نصیری در زمان:دوشنبه 27/11/93 ساعت 17 و مکان:سمینار صنایع انجام می گردد.

دفاع خانم سپیده زارعی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های اکتشافی" با راهنمایی دکتر محمد نصیری در زمان:دوشنبه 27/11/93 ساعت 17 و مکان:سمینار صنایع انجام می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


سپیده زارعی