دفاع خانم سیما خورشیسوار از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تاثیر محل قرار‌گیری بازیاب حرارتی سیکل برایتون‌-‌ برایتون معکوس بر عملکرد حرارتی آن»

دفاع خانم سیما خورشیسوار از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تاثیر محل قرار‌گیری بازیاب حرارتی سیکل برایتون‌-‌ برایتون معکوس بر عملکرد حرارتی آن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع خانم سیما خورشیسوار از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تاثیر محل قرار‌گیری بازیاب حرارتی سیکل برایتون‌-‌ برایتون معکوس بر عملکرد حرارتی آن» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی و در روز 31 شهریور 1394 ساعت 12 آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی برگزرا خواهد شد.

دفاع خانم سیما خورشیسوار از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تاثیر محل قرار‌گیری بازیاب حرارتی سیکل برایتون‌-‌ برایتون معکوس بر عملکرد حرارتی آن» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی و در روز 31 شهریور 1394 ساعت 12 آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی برگزرا خواهد شد.جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

سیما خورشیدسوار