دفاع خانم فاطمه مرشدی نجات از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس-لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش ادئومتری

دفاع خانم فاطمه مرشدی نجات از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس-لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش ادئومتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع خانم فاطمه مرشدی نجات از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس-لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش ادئومتری در 10 تیرماه ساعت 8 صبح واقع در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع خانم فاطمه مرشدی نجات از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس-لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش ادئومتری در 10 تیرماه ساعت 8 صبح واقع در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد. برای کسب چکیده پایان نامه روی لینک زیر کلیک نمائید:
فاطمه مرشدی نجات