راه اندازی مجله تخصصی Journal of Stress Analysis گروه مکانیک دانشکده مهندسی

راه اندازی مجله تخصصی Journal of Stress Analysis گروه مکانیک دانشکده مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شورای نشریات علمی - پژوهشی وزارت علوم با انتشار مجله علمی تخصصی Journal of Stress Analysis به مدیر مسئولی دکتر غلامحسین مجذوبی و سردبیری دکتر امیر حسین محمودی در جلسه مورخ 26/11/94 موافقت کرد.

شورای نشریات علمی - پژوهشی وزارت علوم با انتشار مجله علمی تخصصی Journal of Stress Analysis به مدیر مسئولی دکتر غلامحسین مجذوبی و سردبیری دکتر امیر حسین محمودی در جلسه مورخ 26/11/94 موافقت کرد.

لینک نشریه http://jsa.basu.ac.ir/