رساله دکتری آقای میراسماعیل سیدمحمودیه با عنوان « ارائه، طراحی و تحلیل مبدل‌ DC/DC چند ورودی بهبود یافته برای سیستم‌های هیبرید مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر»

رساله دکتری آقای میراسماعیل سیدمحمودیه با عنوان « ارائه، طراحی و تحلیل مبدل‌ DC/DC چند ورودی بهبود یافته برای سیستم‌های هیبرید مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری آقای میراسماعیل سیدمحمودیه با عنوان « ارائه، طراحی و تحلیل مبدل‌ DC/DC چند ورودی بهبود یافته برای سیستم‌های هیبرید مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر» با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در روز 11 بهمن ۱۳۹۶ ساعت 10:30 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری آقای میراسماعیل سیدمحمودیه با عنوان « ارائه، طراحی و تحلیل مبدل‌ DC/DC چند ورودی بهبود یافته برای سیستم‌های هیبرید مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر» با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در روز 11 بهمن ۱۳۹۶ ساعت 10:30 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

میراسماعیل سیدمحمودیه