رساله دکتری آقای ابوالفضل رحمانی با عنوان «کاهش تعداد مانیتورهای هارمونیک در شبکه های توزیع با تشخیص و تخمین هارمونیکهای ولتاژ توسط مدل رگرسیون، تحلیل موجک و محاسبات نرم »

رساله دکتری آقای ابوالفضل رحمانی با عنوان «کاهش تعداد مانیتورهای هارمونیک در شبکه های توزیع با تشخیص و تخمین هارمونیکهای ولتاژ توسط مدل رگرسیون، تحلیل موجک و محاسبات نرم »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری آقای ابوالفضل رحمانی با عنوان «کاهش تعداد مانیتورهای هارمونیک در شبکه های توزیع با تشخیص و تخمین هارمونیکهای ولتاژ توسط مدل رگرسیون، تحلیل موجک و محاسبات نرم » با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در روز شنبه 1 مهرماه 1396، ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری آقای ابوالفضل رحمانی با عنوان «کاهش تعداد مانیتورهای هارمونیک در شبکه های توزیع با تشخیص و تخمین هارمونیکهای ولتاژ توسط مدل رگرسیون، تحلیل موجک و محاسبات نرم » با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در روز شنبه 1 مهرماه 1396، ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

ابوالفضل رحمانی