رساله دکتری اقای مرتضی توفیقی با عنوان «طراحی کنترل‏کننده تطبیقی غیر‏مستقیم مبتنی بر شبکه‏های عصبی کوانتوم به منظور میرا سازی نوسانات فرکانس پایین در سیستم‏های قدرت»

رساله دکتری اقای مرتضی توفیقی با عنوان «طراحی کنترل‏کننده تطبیقی غیر‏مستقیم مبتنی بر شبکه‏های عصبی کوانتوم به منظور میرا سازی نوسانات فرکانس پایین در سیستم‏های قدرت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری آقای مرتضی توفیقی با عنوان «طراحی کنترل‏کننده تطبیقی غیر‏مستقیم مبتنی بر شبکه‏های عصبی کوانتوم به منظور میرا سازی نوسانات فرکانس پایین در سیستم‏های قدرت» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز ۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱/۵ صبح آمفی در تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری آقای مرتضی توفیقی با عنوان «طراحی کنترل‏کننده تطبیقی غیر‏مستقیم مبتنی بر شبکه‏های عصبی کوانتوم به منظور میرا سازی نوسانات فرکانس پایین در سیستم‏های قدرت» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز ۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱/۵ صبح آمفی در تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مرتضی توفیقی